Hồ sơ
Bản đồ truy xuất
Supplier demo (guest)
Số điện thoại: 202.334.6000
Email: demo_guest@gmail.com
Quốc gia: United State of America
Tỉnh thành: DC (Washington D.C.)
Địa chỉ liên lạc: 1150 15th Street, NW Washington, DC 20071
Công ty ABC
Pangasius fillet, well trimmed, skin-on, boneless, belly off, red meat off, fat off
Mã GS1: RG8VNAGJABCP0
Mắt xích: Nhà máy chế biến
Số điện thoại: 12345678
Số Fax: 12345678
Email: ABC@traceverified.com
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: Highway 91, Thanh An Village, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Farm 1 - Công ty ABC
Cá Tra
Mã GS1: RG8VNAGJABCF1
Mắt xích: Trang trại cá
Số điện thoại: 12345678
Số Fax: 12345678
Email: ABC@traceverified.com
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Kiên Giang
Địa chỉ liên lạc: Quốc lộ 91 - Khóm Thạnh An - Phường Mỹ Thới - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang