• Supplier demo (guest) - Tên đơn vị
  • Pangasius fillet, well trimmed, skin-on, boneless, belly off, red meat off, fat off - RG8VNAGJABCP0015
   (Công ty ABC - Nhà máy chế biến)
   • Cá Tra - RG8VNAGJABCF1006
    (Farm 1 - Công ty ABC - Trang trại cá)
Supplier demo (guest)
Số điện thoại: 202.334.6000
Số Fax:
Email: demo_guest@gmail.com
Website:
Quốc gia: United State of America
Tỉnh thành: DC (Washington D.C.)
Địa chỉ liên lạc: 1150 15th Street, NW Washington, DC 20071
Công ty ABC
Pangasius fillet, well trimmed, skin-on, boneless, belly off, red meat off, fat off
Mã GS1: RG8VNAGJABCP0
Mắt xích: Nhà máy chế biến
Số điện thoại: 12345678
Số Fax: 12345678
Email: ABC@traceverified.com
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ liên lạc: Highway 91, Thanh An Village, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province
Farm 1 - Công ty ABC
Cá Tra
Mã GS1: RG8VNAGJABCF1
Mắt xích: Trang trại cá
Số điện thoại: 12345678
Số Fax: 12345678
Email: ABC@traceverified.com
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Kiên Giang
Địa chỉ liên lạc: Quốc lộ 91 - Khóm Thạnh An - Phường Mỹ Thới - TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang